Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Coolheatpro.be. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Coolheatpro.be. Coolheatpro.be biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, stemt u in met deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, kunt u de website niet openen of gebruik maken van enige dienst. Als deze Algemene voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene voorwaarden.

Elke nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene voorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Algemene voorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door in te stemmen met deze Algemene voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en ons toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet voor een illegaal of ongeautoriseerd doel gebruiken, noch mag u bij het gebruik van de Service de wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen verzenden of code van destructieve aard verzenden. Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk moment. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten over verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht over netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen in dit akkoord zijn alleen voor gemak opgenomen en zullen de Algemene voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of tijdigere informatie te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte aantallen hebben en zijn alleen onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer elke kleur nauwkeurig weergeeft. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, limieten stellen aan of bestellingen annuleren die zijn gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in dat u actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens voor alle aankopen die u in onze winkel doet, zult verstrekken. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, bij te werken zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen toezicht hebben en geen controle hebben of inbreng. U erkent en stemt ermee in dat we toegang tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" verlenen zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die voortvloeit uit het gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedkeurt de voorwaarden waaronder tools worden verstrekt door de relevante derde leverancier(s). We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en resources). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en nemen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op ons voor materialen of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder ons een verzoek stuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, uw reacties kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om enige compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die we naar eigen goeddunken bepalen als illegaal, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene voorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch enig computervirus of andere malware die van invloed zou kunnen zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als er enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale wetten, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om lastig te vallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lastig te vallen, te schaden, te bespotten, te kleineren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op enige wijze die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phising, pharm, voorwendsel, spider, crawl, of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet, vertegenwoordigen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we op elk moment de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of opschorten, zonder kennisgeving voor u.

U stemt ermee in dat uw gebruik van, of onvermogen om, de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten die via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Coolheatpro.be, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige blessures, verliezen, claims of enige directe, indirecte, incidentele, gevolg of bestraffende schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren omzet, verloren spaargeld, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de service of producten die via de service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in een inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de service, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in ons, onze gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is een dergelijke bepaling echter uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, dergelijke bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden in stand.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als u naar ons eigen goeddunken, niet voldoet, of als we vermoeden dat u niet heeft voldaan aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en inclusief de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel ervan) ontzegd worden.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).

Enige ambiguïteiten in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarin we u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [het land], zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke principes.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd naar info@coolheatpro.be.

.